АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХУУЛИЙГ ШИНЭЧЛЭЖ БҮХ ОРДЫГ АРД НИЙТИЙН ХУВЬЦААТ БОЛГОХ ХЭРЭГТЭЙ. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН ТАТВАРЫГ 78% -ИЙН ТАТВАРТАЙ БОЛГОЖ 60 ЖИЛ ӨӨРЧЛӨХГҮЙГЭЭР ХУУЛЬ ГАРГАХ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА.